Cumartesi, 05 Ağustos 2023

BASINA VE KAMUOYUNA

Ekonomik krizin yarattığı tahribat nedeniyle, yaşam biz emekçiler açısından çekilmez bir durum almıştır. Her gün yeni zamlarla uyanıyoruz. Maaşlarımıza yapılan zamlar, enflasyon karşısında her saat eriyor. Her geçen gün yoksullaşıyoruz. Toplu sözleşme masasında ekonomik kazanım elde edemeyip, kamu emekçilerini yoksulluğa mahkum eden yetkili sendika bizleri banka promosyonlarına muhtaç bırakmıştır. Merkezde ve yerellerde siyasi iktidarın uygulamalarına karşı sessiz kalıp onaylayan sendikalar, el pençe durmak zorunda olmadıkları bankalara karşı, promosyon konusunda mücadele yapıyormuş gibi görüntü sergileyerek, vitrin oluşturmuşlardır. Emekçileri banka promosyonlarına, askıda ekmeğe, seyyanen zamlara, ayrıca öğretmenleri kurs ve ek ders ücretine mahkum etmek, uzlaşmacı sendikaların eseridir. Bu anlayıştaki sendikalar emekçilerin ekonomik, mesleki, sosyal vb haklarını savunan gerçek sendikal mücadeleye de zarar vermektedirler.. Banka promosyonlarında, imza yetkisi İlçe milli eğitim müdürlükleri ve yetkili sendikadadır. Üyelerimizden gelen beklenti üzerine, promosyon ücretlerinin eğitim emekçisi arkadaşlarımızın lehinde sonuçlanması için çaba gösterdik. Diğer illerde olduğu gibi sendikalarla bir araya geldik ve ortak hareket etmeye çalıştık. Sendikamız yapılan ihalelere gözlemci olarak katılarak, ihalelerin objektif, tarafsız, şeffaf yapılıp- yapılmadığının da takipçisi olmuştur. Seyhan ilçesinde görev yapan eğitim emekçilerinin promosyon ücretlerine yönelik olarak İlçe milli eğitim müdürlüğü 6 (altı) ihale yapmıştır. Yapılan her ihalede bankaların verdiği rakamlar beklentilerin çok altında kalmıştı. Son yapılan ihalede Ziraat bankası 9.800 TL ile en yüksek rakamı vermiştir. Aldığımız bilgilere göre ilçe milli eğitim müdürlüğü ile yetkili sendika Eğitim Bir-Sen Ziraat bankasıyla ihale usul ve esaslarına aykırı olarak tekrar görüşme yaparak 12.700 TL imza atmışlardır. (Bu durumun yaşanmasında Türk Eğitim-Sen başkanının açıklaması da etkili olmuştur.) Ziraat bankasıyla yapılan sözleşmeden sendikaların ve eğitim emekçilerinin bilgisinin olmaması doğru değildir. Bireysel görüşmede nelerin konuşulduğunun bilinmemesi, şeffaf yürütülmesi gereken sürece gölge düşürmüştür. Bu yöntemi ve verilen 12.700 TL kabul etmemiz mümkün değildir. İlçe milli eğitim müdürlüğü ve yetkili sendika Eğitim Bir-Sen’in diğer sendikalara bilgi vermeden sözleşme imzalaması kabul edilemez. İlçe milli eğitim ve yetkili sendikanın ihale sürecinde etkili irade ve sorumluluk göstermemesi, eğitim emekçisi arkadaşlarımızın haklarını bankaların insafına bırakmıştır. Eğitim Sen olarak, günün koşullarına göre bir promosyon ücreti verilmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Eğitim emekçisi arkadaşlarımızın haklarının gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Yapılan bu haksız, hukuksuz sözleşmenin biran önce iptal edilmesi gerekmektedir. Ayrıca 6 ay boyunca hiçbir promosyon vermeden eğitim emekçilerinin maaşlarını kullanan Ziraat bankası, 6 aylık promosyon ücretini ödemek zorundadır. Konunun her yönüyle takipçisi olamaya devam edeceğimizi eğitim emekçisi arkadaşlarımıza ve kamuoyuna bildiririz.  

Eğitim Sen Adana Şube Yürütme Kurulu Adına

Hüseyin KAYA

Şube Başkanı

Yöneticilik Başvuru

EKYS İle İlk Defa Veya Yeniden Yönetici Olarak Başvuru Yapacak Üyelerimiz ekteki belgeleri kullanabilirler.