Eylül 2022

Merkez Yürütme Kurulumuzun Kılık Kıyafet, Angarya, Nöbet ve Servis Araçları ile ilgili aldığı kararlar ektedir.

Okul yönetimleri, eğitim emekçileri, öğrencilerimiz ve velilerimiz açısından eğitim öğretim süreçlerinin adil, eşit ve demokratik olması, iş yeri huzuru ve iş yeri barışının korunması amaçlanarak alınan bu kararlar 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı süresince geçerli olacaktır.

 

Dilekçe Örneği

Kararlar