Şubat 2022

Eğitim Emekçilerine, Üyelerimize Ve Okullarımıza

Uygulanan Baskılara Karşı Mücadelemizden Vazgeçmeyeceğiz!

Değerli Basın ve Kamuoyuna

Okullarımızın ve eğitim emekçilerimizin üzerindeki baskılar artarak devam ediyor. Yüreğir Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde geçmişte Eğitim Sen Üyesi Eğitim Emekçilerine yapılan mobbing ve soruşturma baskıları bu sefer tüm eğitim emekçilerine saldırıya varacak şekilde devam etmektedir.

Milli Eğitim politikaları karar aşamasından yönetsel sürece kadar iş kolumuzda yetkili sendika olan Eğitim Bir Sen’nin siyasi iktidarın arka bahçesi gibi hareket ettiği bilinmektedir. Okul idarecilerinin atanmasından, ödül ve benzeri birçok uygulamayı belirleyici bir tutum içerisinde olduğu yaşanan pratik içerisinde olduğu bilinmektedir.  

Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işyeri bazında en çok üyeye sahip olduğumuz okullardan biridir. Eğitim Sen’li arkadaşlarımızın demokratik, laik, bilimsel eğitimi savunan bir görev anlayışıyla hareket etmektedirler. Bu durum yöneticiler ve diğer kesimlere rahatsızlık yarattığını düşünüyoruz.

Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 2019 yılı Ekim ayında göreve başlayan okul müdürü ile öğretmen ve yardımcıları arasında oluşan iş yeri sorunları karşılıklı iletişim çerçevesinde çözülmeye çalışılmıştır. Sendikamız üyeleri,  okuldaki sendikasız ve diğer sendikalara üye olan eğitim emekçileri Okul Müdürü ile aralarındaki problemler büyümüştür.

Eğitim Emekçileri çalışma koşullarında karşılaştığı sorunlar ile ilgili okul müdürü ile yaptığı görüşmelerde olumsuzluklar ile karşılaşmış. Keyfi uygulamalar, önerileri dikkate almama, yasalara dahi muhalefet yapabilecek derecede baskılar ile karşılaşılmıştır. Uzun süre çözümü için iş yerinde mücadele edilse de konu memurun dilekçe hakkını kullanması çerçevesinde Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmiştir. Dilekçe hakkının kullanımı Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından engellenmeye çalışılmış, resmi yollarla dilekçe İlçe Milli Eğitime ulaştırılmıştır.

Okul müdürü de soruşturma başlama sürecinden önce karşı şikayette bulunmuştur. Oysa okul müdürü daha önce hiçbir çalışana resmi bir uyarıda bulunmamıştır. Soruşturmanın selameti açısından görev yeri değiştirilmesi gereken okul müdürü yetki ve çevresini kullanarak görevine devam ettirilmiştir.

Değerli Basın ve Kamuoyuna

Sendikamızın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmesi ve uyarılarına rağmen soruşturma sürüncemede kalmış, görevine devam ettirilen müdürün lehine tutumlar sergilenmeye devam edilmiştir. 21 Ocak 2022 tarihinde Müdür Yardımcıları Nuri SORAL ve yine aynı okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Şube Sekreterimiz Süleyman KAVUNCUOĞLU’nun soruşturma nedeni ile yerlerinin değiştirileceği bilgilendirilmiştir. Daha sonra İş Yeri Temsilcimiz Hüseyin ASLAN için Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrine alınarak cezalandırılma yoluna gidilmiş, kararnamesi gönderilmiştir. Herhangi bir aşamada savunma alınmadan verilen bu yer değişikliği cezaları tamamen hukuksuzdur. Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüyle görüştüğümüzde şikayete konu olan okul müdürünün müdürlük yetkisinin alınarak başka bir ilçeye öğretmen olarak atamasının yapılacağı söylenmiştir. Bu güne kadar bu açıklamayla ilgili somut bir gelişme olmamıştır. Bu konunda da Eğitim Sen olarak takipçisi olacağız. Şikâyet edilen değil şikayet edenlere ceza yağdırılmıştır. İdare tarafından mağdur edilenler soruşturma sonucunda bir kez daha mağdur edilmiştir. Sorunların merkezinde olan, eğitim emekçilerine baskı kurarak anti demokratik karar ve uygulamaları ile iş yeri barışı ve iş yeri huzurunu bozduğu için soruşturma başlatılan okul müdürü hakkında soruşturma cezasının uygulanması gerekirdi.  Böyle bir durum idari üst yönetimin astlara karşı üstleri tutan tavrının da anti demokratik olduğunu düşünüyoruz.

Yer değişikliğinin nedeni ilgi ilgili yapılan görüşmelerde, kamu idaresinin ve iş yeri huzurunun düşünülmesi nedeni ile yer değişikliği kararları verildiği söylenmiştir. Böyle bir açıklama memurun/astların görevlerini gerçekleştirmesi sürecinde karşılaştığı sorunların çözülmemesi durumunda bir üst amirlerine itiraz ve görüş belirtme haklarının kullanılmasına yapılan büyük bir baskıdır. İş yeri barışı ve huzurunu bozan kişi yerine eğitim emekçilerine verilen bu cezaları kabul etmiyoruz. Henüz gerçekleşmemiş ve sürecini tamamlamamış olan ceza uygulamasından derhal vaz geçilmesini talep ediyoruz. İdari ve hukuki olarak her türlü mücadelemiz devam edecektir.

Eğitim Sen Adana Şube Yürütme Kurulu Adına

Hüseyin KAYA