Nöbet Dilekçe Örneği Özel

 

Nöbet Dilekçe Örneği

Bilindiği gibi nöbet görevinin ücretlendirilmesi, sorumluluklarının azaltılması, farklı uygulamaların ortak yasal bir zemine kavuşturulması ile ilgili 9 Şubat 2015 tarihi itibariyle süresiz nöbet tutmama eylemi başlatmıştık. Nöbet tutmama eylemine ciddi orada katılım sağlanmış taleplerimiz Milli Eğitim Bakanlığı ve kamuoyunda görünürlük sağlamıştı.2015 Toplu Sözleşme taleplerimizden biri olarak da nöbet görevine ilişkin düzenlemelerin yapılmasını dile getirdik. Bununla beraber her defasında eğitimcilerin taleplerini masada hükümet lehine revize eden Memur Sen ve Eğitim Bir Sen’in yaklaşımı nedeniyle eğitimcilerle alay edercesine Ocak 2016’dan geçerli olmak üzere; 2016 yılı için haftada 2 saat 2017 yılı için haftada 3 saat olarak komik bir ücret düzenlemesi yapılması Memur Sen ve Eğitim Bir Sen ‘in emekçilerinin haklarının gasp edilmesi ve hükümete peşkeş çekilmesi ile ilgili tutumunda ısrarcı olduğunu bir defa daha gösterdi.

Eğitim ve bilim emekçileri olarak nöbet görevini, öğrencilere “bakıcılık yapma “olarak değil öğrencilerimizi ders dışındaki ortamlarda gözlemleme ve öğrencilerimizle ders dışında da temas kurma için olanağı olarak ele alıyoruz. Okulların fiziki şartlarının öğrencilerin yaş ve ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmesi ve okul güvenliğinin okuldaki demokrasi kültürüyle bağlantılı olduğunu düşünüyoruz Tam da bu bakış açısıyla eğitimcilerin nöbet görevinin çocuklara “bekçilik etme” biçiminde ele alınmasını doğru bulmuyoruz. Mevcut haliyle nöbet görevi okulun temizlik, ısınma güvenlik ..vb çeşitli  hizmetlerini kapsayan ve  öğretmenin görev tanımını aşan pek çok sorumluluğu eğitimciye yükleyen  bir angarya durumundadır. Okul türlerine göre bu angarya artmakta özellikle meslek liselerinde daha farklı sorunlar yaratmaktadır.

Bütün bu değerlendirmeler ışığında Eğitim Sen 9. Dönem 6. Olağan Genel Meclisinde alınan karar uyarınca 9 Şubat 2015’te başlatılan nöbet tutmama eylemlerinin farklı bir biçimde devam ettirilmesi yönünde karar alınmıştır. Bu noktada başlangıçta Nöbet Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi için aşağıdaki dilekçe örnekleri Milli Eğitim Bakanlığına verilme üzere 28 Eylül -9 Ekim Tarihleri arasında okul idarelerine verilecektir. Ekim ayının üçüncü haftası itibariyle konuya ilişkin taleplerimiz Milli Eğitim Müdürlükleri önünde gerçekleştireceğimiz basın açıklamaları ile kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu konuda masada peşkeş çekilen haklarımızı iş yerlerinde ve sokaklarda alıncaya dek mücadelemizi kademeli olarak sürdüreceğimiz ve büyüteceğimiz bilinmelidir.

               Nöbet eylemiyle ilgili dilekçe ektedir. Gereğini bilgilerinize sunar çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLATIN

Okunma 15077 defa Son Düzenlenme Pazartesi, 28 Eylül 2015 14:50