Tanışma ve Dayanışma Etkinliği Özel

Bu Kahvaltı Etkinliği İl Dışından İlimize Yeni Gelen Üyelerimiz Ve Mart 2014 Tarihinde Buyana Sendikamıza Yeni Üye Olan Arkadaşlarla Buluşma Ve Tanışmak İçin Planlanan Bir Etkinliktir. Yaklaşık Olarak 250 Arkadaşımızı Tek Tek Aranıp Davet Edilmişlerdir. Ancak Birçok Arkadaşımız Mazeretleri Nedeniyle, Bu Gün Bizlerle Birlikte Olamayacaklarını İfade Etmiş Olup Süreç İçerisinde Bizlerle Olacaklarını Siz Dostlara Selam Ve Sevgilerini İletmemizi İstemişlerdir.

Emperyal Güçler Orta Doğudaki Enerji Kaynaklarına Kolayca Oluşabilmeleri İçin Beslemeleri Olan İŞİD Aracılığıyla Ortadoğu Halklarına Yönelik Bir Katliam Yaşanmaktadır. Bu Katliamları Kınadığımızı Huzurunuzda Bir Kez Daha İfade Ediyoruz. Ülkemizde İse Akp İktidarı Tarafından Desteklenen Ve Gözüne Kar Hırsı Bürünen İşçi Sağlığını Ve İş Güvenliğini Hiçe Sayan İşletmelerde Her Yıl Binlerce Güvencesiz Ve Taşeron Çalışan, Maden, Tarım, İnşaat İşçisi Yaşamını Yitirmektedir. 5 Ay Önce Somada 301 Maden Emekçisi Katledildiğinde Sözde AKP Tarafında Çıkarılan Torba Yasalarla İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği İle İlgili Yasal Düzenlemeler Yapılmıştı. Bizler Biliyoruz ki; Yasalarla Torbalanan İstanbul'daki Asansör Kazasından Yaşamını Yetiren İnşaat İşçilerinin Bedenlerdir. Isparta'daki Trafik Kazasından Yaşamını Yitiren Mevsimlik İşçilerinin Bedenleridir, Ermenek'te Göçük Altından Yaşamını Yitiren Emekçilerinin Bedenleridir. Ermenek'te ve Isparta'da Yitirdiğimiz Emekçileri Saygı İle Anıyor, Acılarını Paylaşıyor, Ailelerine ve Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz.

AKP ve Küresel sermaye, emekçilerin haklarına ve sendikalarına azgınca saldırıyor. Üretim ve istihdam biçimlerindeki değişiklikler, hak ve özgürlüklerin budanması ve sermayenin ideolojik saldırısı karşısında sendikal politikaların ve örgütsel yapıların geliştirilmesi zorunluluğuyla karşı karşıyayız.
Gücünü ve yetkisini üyelerinden almayan, sadece görüşme ve diyaloglarla sorunların çözülebileceğini savunan bürokratik sendikal anlayış çürümeye mahkûmdur. Çalışmalarıyla emekçilerin sorunlarını bilince çıkartan ve farklı statülerdeki emekçileri bir araya getirerek, emekçilerin birleşik mücadelesinin ve ortak örgütlenmesinin yolunu açan sendikal yaklaşımlar, mücadeleye ivme kazandırır ve kazanımlara imza atar. Sendikanın eğitim-örgütlenme ve mücadele perspektifi, üyeleri tarafından yaşam buldukça hedeflere ulaşmak kolaylaşır. Üyelerin sendikal faaliyetlere katıldıkları, kendilerini sendikanın bir parçası olduğunu kavradıkları takdirde, kendi geleceklerinde söz sahibi olmaya karar vermiş olacaklardır. Mücadele tarihimizin de gösterdiği gibi hak ve özgürlükler, yasa ve yasaklardan önce gelir.


 Sendikal yapıları ayakta tutma ve yeni kazanımlar sağlamada, üyenin karar alma süreçlerine katılması sendikamızın itibar ve etkinliğini artırır. Sendikaların gücü üyeleriyle bağının sağlamlığıyla ölçülür. Üyeleriyle bağını iyi kuramamış sendikalar, sayısal büyüklükleri ne olursa olsun sınıf hareketine, sendikal mücadeleye ve demokratikleşme mücadelesine katkıda bulunamazlar. Üyesinden gelen talepleri doğru tespit edemeyen, politikalarını üyelerinin katkısı ve gücü ile oluşturamayan, üyelerine kulak tıkayan sendikalar gün geçtikçe toplumsal rollerini ve güçlerini yitirirler.
Her üyenin işyerindeki tutumu duruşu önemlidir çünkü Sermaye ile emek arasındaki çatışma ve çelişkilerin ilk işaretleri işyerlerinde görülür. İşveren ister özel sermaye ister devlet olsun, çalışma koşullarındaki olumsuzluklar ilk olarak işyerlerinde hissedilir. Ücretlerin düşüklüğü, çalışma saatleri, ayrımcılık, izinler, haksızlık ve baskılar gibi bir dizi sorun önce işyerlerinde açığa çıkar. Adalet ve eşitlik sağlanması, insanca çalışma düzenine kavuşulması isteğinin yarattığı huzursuzluğun, sendikal örgütlenmeye ve ortak mücadeleye evrilmesinde işyeri örgütlenmeleri devreye girer. İşyeri eksenli çalışmalar, sendikal örgütlenmelerin ilk, kalıcı ve geliştirilmesi gereken adımlarıdır.

  Sorunların açığa çıkarılması, çözümlerin geliştirilmesi ve hayat bulmasında atılacak ilk adımlar işyerlerinden başlar. Sendikalar kolektif sorumluluk taşıyanların kolektif bir örgütüdür. Devlet ve işverenden bağımsız, sınıf ve kitle sendikacılığı temelinde örgütlenmiş sendikal yapılar için, üyelerin görüş ve önerilerinin alınması hayati önem taşır. Üyesi ile doğrudan ilişki kuramayan bir sendikanın, süreç içinde üyelerinden kopmaları kaçınılmazdır. Sendikal faaliyetin içselleştirilmesi, sendikanın üyelerden oluşan canlı bir organizma olarak kavranılması, işyeri örgütlenmesinin gücünü ve mücadelenin etkinliğini artırır.


  Üyelerin, sendikalarıyla ve sendikal politikalarla özdeşleşmesi, "sendika benim, sendika biziz" diyebilecek bir noktaya gelmesi, yürütülen mücadelenin etkisi ve kazanımları açısından çok önemlidir.
Sendikasının aldığı kararlarda katılımı sağlanmayan, sendikasına yabancılaşan üyelerin sendikal faaliyetlere, eylem ve etkinliklere katılımı beklenemez. Benzer biçimde sendikal faaliyetlere kuşku ile yaklaşan ve sendikanın ayrı bir yapı olarak kendi hakları için mücadele yürütmesini bekleyen emekçilerin bilincinin dönüştürülmesi zorunluluk olarak bilinir. Sendikamız için büyük önem taşıyan her üye işyeri örgütlenmesi süreci içerisinde yer almalıdır. İşyeri örgütlenmesi, günlük olarak kavranılması ve planlanması gereken kurumsal bir faaliyettir. İşyerlerinde sağlanacak kurumsallaşma, sendikaları güçlü kılmanın önemli adımlardan biridir. İşyeri örgütlenmesi, İşyerinde yürütülen sendikal faaliyetlerin hukuksal temellerinin yaratılması, demokratik ilkelerin işyerinde hayat bulması için yürütülen mücadelenin bir parçasıdır.


İşyerlerinde sendika, üyelerin duruşu ve etkinliği ile ete kemiğe bürünür. İşyeri temsilcileri, o işyerinde çalıştıkları için her zaman emekçilerle iç içedir. İşyerinin koşullarını ve emekçileri yakından tanıma ve gözleme olanağına sahiptir. İşyeri temsilcileri, hem sendika üyelerini hem de üye olmayan emekçileri sendikal politikalarla tanıştırmak ve sendikal faaliyetlerin işyerlerinde etkin bir biçimde yürütüme sorumluluğunu taşır.

 

 

Okunma 2791 defa Son Düzenlenme Cumartesi, 01 Kasım 2014 17:43