KHK’lar Gidecek Biz Kalacağız Özel

KHK’lar Gidecek Biz Kalacağız
 
KESK Eş Başkanı Şükran Yeşil Kaplan, Eğitim Sen MYK üyesi Sinan Muşlu, Tüm Bel Sen MYK üyesi Yılmaz Yıldırımcı, Haber Sen Genel Başkanı Mesut Balcan, Tarım Orkam Sen Gazi Düz, SES MYK üyesi Gönül Adı Belli ve Yapı Yol Sen MYK üyesi İlksen Temizkan'ın katılımıyla "KHK’lar Gidecek Biz Kalacağız" konulu basın açıklaması gerçekleştirildi.
KHK’lar Gidecek Biz Kalacağız
 
Basına ve Kamuoyuna
KHK zulmü son bulsun, OHAL oyalama komisyonu lav edilsin. Hukuk ve demokrasi yeniden inşa edilsin. “KESK'in darbelerle mücadele eden bir tarihi vardır. Darbe girişiminden sonra yaşananlar, siyasi iktidarın tutumunu net olarak ortaya çıkardı. Çıkarılan bir KHK ile konfederasyonumuz KESK'e yönelim de iyice açığa çıktı. Birçok üyemiz kamudaki görevlerinden ihraç edildi ve bu ihraçlara ilişkin hiçbir gerekçe gösterilmedi. İhraç edilen kamu emekçileri ile beraber aileleri de cezalandırılmak istendi.
Bir 14 kişi, ayakta duran insanlar, açık hava ve şunu diyen bir yazı '000 'LAR GİDECEK iz KALACAĞIZ! ADANA PRANA KHK'lar GİDECEK BİZ KALACAĞIZI ADANA KHK PLATFO' görseli olabilir
 
OHAL KHK’leri ile kamudan ihraç edilen Emekçilerin sadece 4760’i KESK üyesidir. Bizler kamu görevinden çıkarılacak kişilerin ancak hukuki deliller temelinde bu cezaya çarptırılabileceğinin bir kez daha altını çizmek isteriz. Darbe sonrası ilan edilen OHAL rejiminin puslu havasından yararlanarak Türkiye’nin demokrasi, emek ve barış yanlısı akademik geleneği ile hesaplaşmak isteyen idarecileri uyarıyoruz. Demokrasiyi ve hukuku rafa kaldıranlar şunu iyi bilsinler ki demokrasi ve hukuka en fazla onların ihtiyacı olacak.
 
Bilindiği üzere ihraç sayısının en fazla olduğu illerden biri de Adana’dır. İhraç edilen hiç bir üyemizin İdari ve adli soruşturması yoktur. Örneğin Yıllarca Adana da sendikal mücadele içerisinde yer almış, Eğitim Sen Adana şube yürütmesinde başkanlık yapmış, Ahmet Karagöz’ün OHAL komisyonuna yaptığı başvuru ret kararı verilmiştir. Dosyası OHAL komisyonunda 5 yıl beklenildikten sonra ret edilmesi, komisyonun siyasi bir oluşum olduğunun göstergesidir. Ahmet Karagöz ve bu durumda olan bütün arkadaşlarımızın yanındayız, haklarını savunmaya devam edeceğiz.
 
Bu süreçte Sendikamız, tüm örgütlü gücüyle ihraç edilen üyelerimizin maddi ve manevi olarak yanında olmuş başından beri hukuki sürecin takipçisi olmuş ve olmaya da devam edecektir. Bizler tüm haklarımızla birlikte geri döneceğimizi biliyoruz.
Örgütlü mücadelemizle bu süreci takip edeceğimizi, demokrasi güçleri olarak aynı ciddiyetle direneceğimizi ve mücadeleyi yükselteceğimizi belirtiyoruz. Bilinmelidir ki biz kamu emekçileri; din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet gibi farklılıkları bir kenara bırakarak insanların sağlığı ve yaşaması için gecesini gündüzüne katanların hukuksuz bir şekilde, kendilerini savunma hakkı tanınmadan kamu alanından ihraçlarını kabul etmeyeceğiz.
OHAL komisyonu hak dağıtmaktan çok oyalama komisyonu görevi görmektedir. Geçen bunca yıla rağmen halen birçok KESK üyesi KHK’lerin dosyasının görüşülmemesi bunun göstergesidir. Dosyaların biran önce görüşülmesini, gerçek adaletin sağlanması için bağımsız mahkeme kararlarının yaşam bulmasını istiyoruz.
Bir 15 kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava görseli olabilir
 
1 Mayıs yaklaşıyor. Emekçilere reva görülen sefalet ve açlık son bulsun. Haksız ve hukuksuz bir şekilde işten atılan emekçiler tekrar eski haklarına kavuşsun. 2022 1 Mayıs’ında bütün bu haksızlıklara hukuksuzluklara da dur diyeceğiz. Biz emekçiler 1 Mayıs’ta Uğur Mumcu Meydanında tarihsel gücümüzle birlik, mücadele ve dayanışma kararlığımızla, Bütün bu antidemokratik, hukuksuz uygulamalara son diyeceğiz.
 
Gelecek emekçilerin ellerinde yeniden kurulacaktır. Yaşasın 1 Mayıs
 
Hüseyin KAYA
KESK Adana Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü
 
Bir 11 kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava görseli olabilir
Okunma 130 defa