Savaşa Değil Emekçiye Bütçe Özel

Bordrolarımız Yoksulluğun ve Sömürünün Belgesidir!


Bugün ellerimizde yoksulluğun, sömürünün belgesi olan bordrolarımızla alanlardayız. Ellerimizdeki bu bordrolar yıllardır biriken, her geçen gün ağırlaşan ekonomik ve sosyal sorunlarımızın belgesidir. Duyulmayan sesimiz, yok sayılan taleplerimizdir. 


Bilindiği üzere AKP ve yandaş konfederasyonu arasında varılan Satış Sözleşmesi sonucunda 2016-2017 yılları Toplu Sözleşme sürecinde temel taleplerimiz görmezden gelinmiş, bir kez daha öngörülen enflasyon oranları üzerinden kamu emekçileri sefalet ücretine mahkûm edilmiştir. Nitekim Ocak ayının daha ilk haftasında başta elektrik, doğalgaz, gıda olmak üzere halkın temel tüketim harcamalarında meydana gelen artışlarla maaşlara yapılan artışlar erimiştir. Önümüzdeki dönemde ekonomik kayıpların artarak devam edeceği 64. Hükümet programının ekonomik hedeflerinden de anlaşılmaktadır.
Yine gerek Hükümet Programında ve gerekse de Hükümet yetkililerinin açıklamalarından da anlaşılacağı üzere kamu emekçilerinin iş güvencesinin ortadan kaldırılması da dâhil olmak üzere çalışma yaşamında yeni saldırı yasaları gündeme gelecektir. Nitekim şu anda Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile doğum/annelik bahanesiyle kamuda yarı zamanlı çalışma ile esnek çalışma temel istihdam biçimi olarak yerleştirilmek istenmektedir.


Emeği ile geçinen tüm kesimlerin daha fazla sefalete itildiği, kamu kaynaklarının savaşa aktarıldığı, iş güvencemize göz dikildiği, kıdem tazimatının fona dönüştürülerek talan edilmek istendiği, yandaşlığın, kadrolaşmanın hız kazandığı bir süreçteyiz.
2016-2017 yılları Toplu Sözleşme (TİS) sürecinde kamu emekçilerinin mali, demokratik ve sosyal taleplerini yok sayarak MEMUR-SEN ve AKP eliyle yapılan bu sefalet artışını protesto ederek maaşlarımızdaki kayıpların bir an önce telafi edilmesini talep ediyoruz. 


Bugün bordrolarımızı yoksulluğa, sömürüye meydan okuduğumuzu göstermek, insanca yaşam hakkımız için kazanana dek mücadelemizi büyütmeye kararlı olduğumuzu göstermek için yakıyoruz. Kamu emekçileri, iradesi yok sayılarak iktidarın beklentilerine uygun biçimde yandaş konfederasyon tarafından imzalanan Satış Sözleşmesinin ürünü olan bu bordroları reddetmektedir. AKP ve yandaş sendikası, kamu emekçilerini sadaka ile kandıramayacağını artık anlamalıdır.


AKP’nin zulüm, sömürü ve talan düzenine karşı eşitlik, özgürlük, barış, adalet ve insanca bir yaşam taleplerimizle işyerlerinde, sokaklarda, hayatın her alanında tüm baskılara ve zorbalıklara rağmen inadına sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Tüm kamu emekçilerini bu mücadelede yer almaya ve geleceklerine sahip çıkmaya çağırıyoruz.15.01.2016


KESK Adana Şubeler Platformu Adına
Zeynel KETE
Eğitim Sen Adana Şube Sekreteri

Okunma 3144 defa